Käidujuhtimine

Vastavalt Eestis kehtivale Elektriohutusseadusele peab elektripaigaldise omanik tagama, et elektripaigaldist kasutatakse nõuete kohaselt, sealhulgas määrama käidukorraldaja elektripaigaldisele, mille peakaitsme nimivool ületab 100 amprit.

Vaata lisaks majandusministri määrust Nõuded käidukorraldusele ………………………………………………………………………………………………………. Aitame teil vajaduse läbi viia ka elektripaigaldise tehnilise kontrolli ja viia enne seda vastavusse dokumentatsiooni. Vaata lisaks majandusministri määrust Tehnilise kontrolli kord, sagedus ja mahud sõltuvalt elektripaigaldise tehnilistest andmetest kiiver

Comments on this entry are closed.