EASi TEADMISTE JA OSKUSTE ARENDAMISE TOETUS

by admin on May 16, 2010

EL_Sotsiaalfond_vertikaalPerioodil 13. aprill 2010 kuni 09. juuni 2010 viidi Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel läbi juhtimiskoolitused “Juhi arenguprogramm” OÜ GEB Project 1 töötajale.
Projekt sai tuge EASi Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetmest.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: